open Menu

7 elements

Bewegen
Beweging brengt groei. Door te bewegen krijgt je lichaam energie, groeien je hersenen en prikkel je jezelf meer uit het leven te halen. Beweging vormt een belangrijke basis voor levensverbetering. Beweging al­s energie, dus beweeg op weg naar jouw doelen.

Voeding
Je bent wat je eet, dus voed je gezondheid. Alle cellen van een mens bestaan uit wat hij eerder at, dronk en ademde. Voeding is de bouwstof en brandstof van ons organisme. Voeding heeft ook grote invloed op je energie niveau. Kies je voeding bewust, passend bij je doelen, en je doelen worden bereikbaar.

Creatie
Het vermogen van de mens om te creëren, creatief om te gaan met verschillende situaties, omstandigheden en uitdagingen maakt ons weerbaar. Creativiteit is ook een manier om jezelf uit te drukken, te uitten naar de wereld om je heen. Creatie schept voldoening en geeft positieve energie. Het is ook een manier om te delen met anderen.

Gevoel
Gevoelens hebben te maken met intuïtie, emotie en verbinding met je kern. Een sterk ontwikkelde intuïtie geeft rust. Bewustzijn en een zekere mate van controle over je emoties brengt stabiliteit. De energie die komt van verbinding met je kern is krachtig. Voel je goed.

Interactie
Mensen zijn sociale wezens. Daarvoor gebruiken we communicatie, sociale kundigheid en verbinding met anderen. Interactie is een sleutel tot het vinden en ervaren van je eigen plek in de wereld om je heen, in het universum. Positieve interactie kan levensenergie vermenigvuldigen.

Intellect
Stimuleer je intellect. Het menselijk intellect heeft alles te maken met je verstandelijke vermogens, denk kracht, en het vermogen om te filosoferen. De kracht van je intellect is onbegrensd, het vraagt enkel om regelmatig gebruik en stimulans.

Spiritualiteit
Spiritualiteit manifesteert zich op veel verschillende manieren. Het idee dat ‘er meer is’, dat er energie is die wij wel opmerken maar (nog) niet kunnen duiden, de diepe verbintenis die lijkt te bestaan met iets dat groter is dan wijzelf, dat is spiritualiteit in de puurste zin.