open Menu

Leven volgens de seizoenen

We zijn het zo gewend geraakt om dwars door alle jaargetijden heen met dezelfde mate van energie en kracht van de het ene idee of doel naar het andere te gaan, dat we niet doorhebben dat we daardoor uit balans raken met de natuur en het universum waar we onlosmakelijk deel van uit maken, met als dieptepunt het uit balans raken met onszelf.

Kijkend naar de manier waarop we door het leven gaan is het echt geen wonder dat we ons zo nu en dan (of misschien wel vaker dan dat?) uit balans voelen en ons energiepeil bij tijd en wijle een dieptepunt bereikt.

Boeren werden in de wintertijd door de natuur echt ‘gedwongen’ om ook tot rust te komen en zich op te laden voor het voorjaar waarin alle energie weer omhoog en naar buiten stroomt. Voor die natuurkracht moest je als mens ook wel reserves opgebouwd hebben, zodat het land weer bewerkt kon worden en nieuwe oogsten gezaaid.

Kijkend naar de natuur kun je als mens aflezen hoe je ‘zou moeten leven’ als het aankomt op het bewaren, beheersen en aanvullen van je energievoorraad.

Deel uitmaken van de natuur betekent dat je de seizoenen niet alleen ervaart, maar ook bent.
Als mens ben je niet alleen de lente en zomer, maar ook de herfst en de winter. Jouw leven staat dus lang niet altijd in het teken van bloei, buiten, groter, sneller en meer.

Seizoenen volgens de Chinese vijf-elementenleer
Niet alleen in Japan, maar ook in China leeft men met eerbied voor het ritme van de natuur. De natuur is constant aan verandering onderhevig, telkens volgens een vast patroon: ontstaan, groei, bloei, verval en afsterven.

De vijf elementen (Wu Xing): hout, vuur, aarde, metaal en water. Je kunt het zien als vijf opeenvolgende fasen, waarbij hout gekoppeld is aan de lente, vuur aan de zomer, aarde aan de nazomer, metaal aan de herfst en water aan de winter. Het fijne aan de vijf elementen leer is dat het je allerlei concrete handvatten aanreikt bij het volgen van het ritme van de seizoenen.

Leven volgens de seisoenen

Energetische seizoensbehandeling

We zijn allemaal wel eens uit balans en kunnen dan vaak goed wat extra energie gebruiken. Met energie therapie breng ik jou in 1 sessie weer met beide benen op de grond zodat je er weer lekker tegenaan kan.

reserveer hier je oplaadmoment