open Menu

7e chakra

Moderne benaming
zevende chakra (ook wel kruin of kroon chakra genoemd)

Sanskriet benaming
sahasraha (betekend: duizendvoudig)

Onbalans kan leiden tot
depressiviteit, verwarring, verveling, matig immuunsysteem, verstoord lymfesysteem, overgewicht, verslavingen en angststoornissen

Werking
het zevende chakra is onze verbinding met de kosmos. Al de chakra’s staan uiteindelijk in dienst van deze chakra. Deze chakra kan zorgen tussen versmelting van mens en ziel. Deze chakra staat voortdurend in contact met de andere chakra’s om de balans te bewaken tussen lichaam en geest.

Annotatie uit het chakra werkboek van Anodea Judith

  • Het 7e chakra, dit centrum van “kosmisch bewustzijn” dat ons verbindt met de goddelijke intelligentie en de bron van alle manifestatie.
  • Het is het alles doordringende bewustzijn dat denkt, redeneert en vorm en richting geeft aan onze activiteiten.
  • Als we dit niveau bereiken is ons nietige zaadje omhoog geklommen via de elementen, water, vuur, lucht, geluid en licht, steeds meer lerend, om uiteindelijk met de hemelse energieën te versmelten.
  • Yogafilosofie: zetel van de verlichting als het centrum en de bron van bewustzijn zelf.
  • Tantrisme: poort van geestlijk ontwaken.
  • Het element van dit chakra is denken, een in wezen onmeetbare en opzicht zelf staande entiteit die de allereerste manifestatie is van het veel grotere veld van bewustzijn om ons heen.
  • Door dit spel van gedachten gade te slaan assimileert onze geest ervaringen waaraan we betekenis toekennen en vormen we onze geloofssystemen.